Cum arată noul plan-cadru pentru învăţământul gimnazial

Posted by

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a făcut public marţi, 5 aprilie, în cadrul unei conferinţe de presă, planul-cadru pentru învăţământul gimnazial. Acesta se va aplica începând cu anul şcolar 2017- 2018.

Planul-cadru pentru clasele V-VIII este însoţit de un profil solid al absolventului, elaborat în parteneriat cu specialişti in educaţie şi axat pe obiective clare, la final de ciclu, pe cele 8 competenţe-cheie: comunicare, matematică, ştiinţe şi tehnologii, competenţe digitale, a învăţa să înveţi, competenţe sociale şi civice, antreprenoriale şi competenţe de exprimare culturală.

„Este probabil cel mai amplu proces de consultare din educaţie, a durat patru luni. Astăzi avem noul plan cadru pentru gimnaziu. Principalele puncte, ceva foarte aşteptat, creştem numărul de ore dedicat curriculumului la dispoziţia şcolii. Programa şcolară şi corespunzător manunalele şcolare vor acoperi 75 la sută din numărul de ore, astfel încât 25 la sută din timp să fie la dispoziţia profesorului pentru aprofundare recuperare, activităţi remediale. Acum manunalele ocupă sută la sută din timp” – Ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Adrian Curaj 

Un principiu important care stă la baza planului-cadru este acela de a oferi timp profesorului pentru inovare şi creativitate la clasă, însoţit de resurse educaţionale deschise. Astfel, 75% din timpul de la clasă va fi dedicat procesului de predare si evaluare, restul de 25% fiind la dispoziţia profesorului pentru recuperare, activităţi remediale sau de consolidare, în funcţie de nevoile constatate în munca la clasă.

Alte noutăţi asociate planului-cadru pentru învăţământul gimnazial vizează reechilibrarea ponderii diferitelor ariilor curriculare, introducerea unei noi discipline (Informatică şi TIC) şi creşterea ponderii Curriculumului la decizia şcolii (CDS): între 1-3 ore în clasele V-VII şi între 1-4 ore în clasa a VIII-a. De asemenea, se asigură studierea sistematică a „noilor educaţii” în toţi anii de gimnaziu, în cadrul disciplinei Educaţie socială: Gândire critică şi drepturile copilului, Toleranţă şi educaţie interculturală, Educaţie juridică şi cetăţenie democratică, Educaţie economico-financiară şi antreprenoriat.

plan-cadru-oficial-laclasa

Sursă: Comunicat de presă