Cum poți scăpa de amenda de la Fisc, pentru nedeclararea veniturilor

Posted by

Potrivit Codului fiscal, nedepunerea formularului 200 „Declaraţia privind veniturile realizate din România”, până la data legală se sancţionează cu amendă cuprinsă între 50 şi 500 lei. Cea minimă se aplică dacă termenul a fost depăşit doar cu câteva zile. Dar pe măsură ce se scurge mai mult timp, cuantumul amenzii creşte până la limita maximă. Există şi posibilitatea ca sancţiunea să se rezume la un simplu avertisment, conform unei circulare a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, dar numai în cazul că aveţi un cazier fiscal imaculat, scrie romaniatv.net. sancţiunea pentru nedepunerea declaraţiei de venituri nu se aplică din oficiu, ci abia după ce sunt îndeplinite o serie de formalităţi birocratice. Mai exact, pentru a fi amendat, contribuabilul trebuie să se prezinte la ghişeul structurii Administraţiei Finanţelor Publice, la care este arondat și să anunțe că nu a depus formularul, iar funcționarul îi va întocmi procesul verbal de contravenţie. În cazul în care contribuabilul nu se prezintă la Fisc, chiar dacă a fost înştiinţat că trebuie să depună declaraţia, pur şi simplu scapă de amendă, dar numai până când va veni următorul prilej când va fi obligat să ia contact cu ANAF.

După termenul de 26 mai, Fiscul calculează, pentru fiecare contribuabil în parte, indiferent că a declarat sau nu veniturile, situaţia stingerii obligaţiilor faţă de stat. Dacă se constată că există diferenţe în minus sau în plus, emite o decizie de plată sau de restituire şi o înştiinţare în acest sens, către contribuabil. Cei ce au sume restante de achitat sunt informaţi asupra termenului până la care trebuie să facă plata, în caz contrar începând să curgă penalităţi, majorări şi dobânzi. Ceilalţi, sunt înştiinţaţi că au de primit sumele plătite în plus.