iul. 17

Neangajat, dar asigurat! Cu 44 de lei pe lună te asiguri la Sănătate!

Neangajat, dar asigurat! Cu 44 de lei pe lună te asiguri la Sănătate!

Pentru a beneficia de aceleaşi drepturi ca orice salariat sau pensionar, persoanele fără un loc de muncă trebuie să cotizeze lunar la Casa de Asigurări de Sănătate. Cei care doresc să beneficieze în mod gratuit de serviciile acordate de medicii de familie, doctorii din spitale, de laboratoarele de analize trebuie să plătească la CAS 44 de lei pe lună, sumă ce reprezintă 5,5% din salariul minim pe economie.

Practic, persoana neasigurată se prezintă la sediul Casei de Asigurări de Sănătate unde plăteşte asigurarea medicală pe ultimele şase luni, echivalentul a 44 de lei pe lună urmând ca lunar să plătească această sumă pentru a putea beneficia de asistenţă medicală în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

Doar tratament de urgenţă pentru neasiguraţi

Conform legii, persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat beneficiază de servicii medicale numai în cazul urgenţelor medico-chirurgicale şi al bolilor cu potenţial endemo-epidemic şi cele prevăzute în Programul naţional de imunizări, monitorizarea evoluţiei sarcinii şi a lăuzei şi în cazul serviciilor de planificare familială.

Pe de altă parte anumite categorii de persoane beneficiază de gratuite chiar şi fără asigurare. Este vorba despre toţi copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la la 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, pană la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenţi, cei care părăsesc sistemul de protecţie a copilului şi nu realizează venituri din muncă sau nu sunt beneficiari de ajutor social acordat în temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate, etc.